لازانیا

  • لازانیای گوشت

    • قیمت: 38000 تومان
    گوشت چرخ کرده – قارچ بلنچ – سس سفید – پنیر مازارلا