• کالزونه (پیتزای تو پر)

  • کوچک: ۳۲۰۰۰ تومان
  • متوسط: ۵۱۰۰۰ تومان

  ژامبون مخلوط – پنیر موزارلا – پنیر پستو – قارچ – فلفل دلمه ای – سس گیو 

 • رست بیف

  • کوچک ۴۳۰۰۰ تومان
  • متوسط ۷۰۰۰۰ تومان
  • بزرگ ۱۰۵۰۰۰ تومان

  راسته گوساله – پیاز –فلفل تند  – پنیر موزارلا – سس گیو

 • قارچ و گوشت

  • کوچک ۴۳۰۰۰ تومان
  • متوسط ۷۰۰۰۰ تومان
  • بزرگ ۱۰۵۰۰۰ تومان

  گوشت چرخ شده – قارچ – پنیر موزارلا – سس گیو

 • میت لاورز

  • کوچک ۴۲۰۰۰ تومان
  • متوسط ۶۹۰۰۰ تومان
  • بزرگ ۱۰۴۰۰۰ تومان

  گوشت چرخ کرده ، پپرونی ، بیکن ژامبون مخلوط ، پیاز ، پنیر موزارلا، سس گیو

 • کاپری

  • کوچک ۳۶۰۰۰ تومان
  • متوسط ۶۳۰۰۰ تومان
  • بزرگ ۹۲۰۰۰ تومان

  ژامبون مخلوط – پپرونی – قارچ – فلفل دلمه ای – پیاز – زیتون – پنیر موزارلا – سس گیو

 • پپرونی

  • کوچک ۳۵۰۰۰ تومان
  • متوسط ۶۱۰۰۰ تومان
  • بزرگ ۸۸۰۰۰ تومان

  پپرونی – پنیر موزارلا – زیتون – فلفل تند – سس گیو

 • پویو

  • کوچک ۳۶۰۰۰ تومان
  • متوسط ۶۳۰۰۰ تومان
  • بزرگ ۹۰۰۰۰ تومان

  سینه مرغ – فلفل دلمه ای – پیاز – قارچ – زیتون – پنیر موزارلا – سس گیو

 • سبزیجات

  • کوچک ۳۰۰۰۰ تومان
  • متوسط ۴۶۰۰۰ تومان
  • بزرگ ۷۸۰۰۰ تومان

  بادمجان – کدو – گوجه فرنگی – فلفل دلمه – قارچ – پیاز – زیتون – پنیر موزارلا – سس گیو

 • قارچ و پیاز

  • کوچک: ۳۱۰۰۰ تومان
  • متوسط: ۴۷۰۰۰ تومان
  • بزرگ: ۷۹۰۰۰ تومان

  قارچ – پیاز – پنیر موزارلا – سس گیو